International Journal of Energy for a Clean Environment


Wariant tytułu Clean Air: International Journal of Energy for a Clean Environment
Wydawca Begell House
ISSN 2150-3621
e-ISSN 2150-363X
Skrót Clean Air: Inter. J. Ener. Clean Env.
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
20 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
2203 Engineering: Automotive Engineering
2310 Environmental Science: Pollution
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pilawska, M.; Baron, J.; Żukowski, W.
Combustion of aromatics and esters in an atmospheric bubbling fluidized bed combustor, in comparison with that of natural gas
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Energy for a Clean Environment
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/