Collection of Czechoslovak Chemical Communications


Wariant tytułu Collection des Travaux Chimiques de Tchécoslovaquie
Wydawca Institute of Organic Chemistry and Biochemistry. Academy of Sciences of the Czech Republic
ISSN 0010-0765
e-ISSN 1212-6950
Skrót Collect. Czech. Chem. C.
Impact Factor dla czasopisma 1 (od 2012)
1.137 (od 2013)
0 (od 2014)
Lista MNiSW A (od 2012)
nie (od 2015)
A (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
0 (od 2015)
20 (od 2017)
0 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Jasiński, R.; Rzyman, M.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions. Part 2.+ diels-alder reactions of E-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes with cyclopentadiene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Data wydania: 2010
Jasiński, Radomir
Regio- and stereoselectivity of [2+3]cycloaddition of nitroethene to (Z)-N-aryl-C-phenylnitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Data wydania: 2009
ISSN: 0010-0765
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Barański, A.
Regioselectivity of [2+3] cycloaddition of triphenylnitrone to nitroethene - AM1/COSMO computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Data wydania: 2008
Barański, Andrzej; Banki, Gyula
An account of regioselectivity in [2+3] cycloaddition of benzonitrile N-oxides with nitroethene by PMO theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Data wydania: 1991
Barański, Andrzej; Cioslowski, Jerzy
MNDO study of the [2+3] cycloaddition of nitroethene to formonitrile N-oxide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Collection of Czechoslovak Chemical Communications
Data wydania: 1991
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/