Communications in Numerical Methods in Engineering


Wydawca Wiley
ISSN 1069-8299
Skrót Commun. Numer. Meth. En.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 5

Karaś, M. S.; Zieliński, A. P.
Boundary-value recovery by the Trefftz approach in structural inverse problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Krowiak, Artur
Symbolic computing in spline-based differential quadrature method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Banaś, K.
A Newton–Krylov solver with multiplicative Schwarz preconditioning for finite element compressible flow simulations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zieliński, A. P.
Special Trefftz elements and improvement of their conditioning
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1997
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jirousek, J.; Wróblewski, A.
Least-squares T-elments: Equivalent FE and BE forms of a substructure-oriented boundary solution approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1994
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/