Computing and Visualization in Science


Wydawca Springer
ISSN 1432-9360
e-ISSN 1433-0369
Skrót Comput. Visual. Sci.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Banaś, Krzysztof
On a modular architecture for finite element systems. I. Sequential codes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/