Computers & Chemistry


Wydawca Pergamon Press
ISSN 0097-8485
Skrót Computers Chem.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Wieczorek-Ciurowa, K.
Application of optimization methods to solid phase analysis of combustion gases desulphurization products
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
The use optimization techniques in the phase identification of sulphation limestone products
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1995
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/