Czas Kultury


Wydawca Ryszard Czapara
ISSN 0867-2148
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Skrót Czas Kult.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 12
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Homiński, Bartłomiej
Rondo Mogilskie w Krakowie - węzeł drogowy czy plac w mieście
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Winskowski, Piotr
Architektura jak jętka – jednodniowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/