Journal of Stomatology = Czasopismo Stomatologiczne


Wariant tytułu Czasopismo Stomatologiczne
Wydawca Polish Dental Society
ISSN 0011-4553
e-ISSN 2299-551X
Skrót Czas. Stomat.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 12
DOI 10.5604/00114553
SNIP 0.058 (od 2017)
0.04 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 3500 Dentistry: General Dentistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kulig, Agnieszka; Kulig, Marek; Krupiński, Jerzy
Badania własności fizycznych wybranych materiałów kompozytowych stosowanych jako wypełnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/