Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. M, Mechanika
Czasopismo Techniczne. Mechanika
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6328
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Mech. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 911
poprzednie
1 ... 414243444546

Krzyś, Wiesław
Jubileusz sześćdziesięciolecia Profesora Michała Życzkowskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
Baczyńska, Maria
Elastooptyczne badania modelu zęba ewolwentowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
ISSN: 1897-6328
Muc, Aleksander
Pewne aspekty analizy konstrukcji wykonanych z kompozytów włóknistych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
ISSN: 1897-6328
Dudek, Andrzej
Optymalny dobór parametrów konstrukcyjnych przekładni trochoidalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
ISSN: 1897-6328
Krzyś, Wiesław; Szybiński, Bogdan
Obliczanie sprężystych belek dwuwarstwowych z warstwami klejonymi spoiwami liniowo-reologicznymi przy zastosowaniu metody separacji zmiennych Fouriera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
ISSN: 1897-6328
Sanecki, Henryk
Obliczanie przekładni krokowych rolkowo-krzywkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
ISSN: 1897-6328
Stachoń, Stanisław
Teoretyczne wyznaczanie globalnych współczynników dynamicznych dla walcowych przekładni zębatych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
ISSN: 1897-6328
Dudek, Andrzej; Ryś, Jan
Wyznaczanie funkcji wpływu dla deformacji giętnej współpracujących zębów przekładni walcowej o zębach prostych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1990
ISSN: 1897-6328
Babiuch, Bogdan; Gajewski, Franciszek; Rakoczy, Jan; Sulikowski, Bogdan
Alkilowanie toluenu metanolem na modyfikowanych zeolitach syntetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1974
Okoński, Stanisław; Polański, Zbigniew
Badania nad optymalizacją warunków obróbki dogniataniem za pomocą krążkowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1970
Okoński, Stanisław; Polański, Zbigniew; Sołkowski, Tadeusz
Dokładna obróbka plastyczna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 1970

poprzednie
1 ... 414243444546© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/