Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego
Wydawca Krakowskie Towarzystwo Techniczne
ISSN 1425-8390
Uwagi Instytucja sprawcza: Krakowskie Towarzystwo Techniczne
Skrót Czas. Techn. / TKT
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 35
12
następne

Banaś, Jerzy; Mucha, Zbigniew
Wybór małych oczyszczalni ścieków – teoria i praktyka – część I – teoria
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2005
ISSN: 1425-8390
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew; Gorazda, Katarzyna; Kulczycka, Joanna; Czajka, Krzysztof; Przewrocki, Piotr
Minimalizacja oddziaływania osadów ściekowych na środowisko
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2003
ISSN: 1425-8390
Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew; Krupa, Kinga; Kulczycka, Joanna; Czajka, Krzysztof; Koneczny, Karol
Założenia techniczne spalarni odpadów komunalnych na bazie adaptowanej ciepłowni miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2003
ISSN: 1425-8390
Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew; Wilkosz, Agnieszka; Koneczny, Karol; Kulczycka, Joanna; Czajka, Krzysztof
Analiza opłacalności spalania odpadów komunalnych w adaptowanej ciepłowni miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2003
ISSN: 1425-8390
Matysek, Piotr
Ocena wytrzymałości murów ceglanych w obiektach zabytkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2003
ISSN: 1425-8390
Jamroży, Zygmunt
Nowa generacja betonów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2000
Knapik, Krzysztof
Dynamiczne modele sieci wodociągowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2000
Zin, Wiktor
Jubileuszowe przypomnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2000
Knapik, Krzysztof
Konstruowanie dynamicznych modeli sieci wodociągowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2000
Banaś, Jerzy
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Płaszowie oraz problemy końcowej przeróbki osadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 2000
Kopyciński, Bronisław
Wielkie kłopoty z wielką płytą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1998
Kopyciński, Bronisław
Prof. dr hab. inż. arch. Wiktor Zin doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1998
Kopyciński, Bronisław
Lwowskie biografie : Prof. dr inż. Kasper Weigel (1880-1941)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1998
Banaś, Jerzy; Mucha, Zbigniew
Odbudowa i modernizacja oczyszczalni w Łąkcie Górnej po zniszczeniach przez powódź w lipcu 1997
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1998
Kopyciński, Bronisław
[Vetulani Franciszek ; Witkiewicz Roman] Lwowskie biografie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1998
Bajer, Jarosław; Głód, Krzysztof
System odwadniający miasto Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1998
Kopyciński, Bronisław
Lwowskie biografie : Prof. dr fil. Stanisław Pilat (1881-1941)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1998
Kopyciński, Bronisław
Lwowskie biografie : Prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski (1887-1941)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1998
Banaś, Jerzy; Styka, Wiesława
Małe nowoczesne oczyszczalnie ścieków w Polsce południowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1997
Kopyciński, Bronisław
Lwowskie biografie : Prof. dr inż. Maksymilian Tytus Huber (1872-1950)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne : miesięcznik poświęcony zagadnieniom techniki
Data wydania: 1997

12
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/