Engineering Applications of Artificial Intelligence


Wydawca Elsevier
ISSN 0952-1976
e-ISSN 1873-6769
Skrót Eng. Apll. Artif. Intel.
Impact Factor dla czasopisma 1.625 (od 2012)
1.962 (od 2013)
2.207 (od 2014)
2.368 (od 2015)
2.894 (od 2016)
2.819 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bereta, M.; Burczyński, T.
Comparing binary and real-valued coding in hybrid immune algorithm for feature selection and classification of ECG signals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Burczyński, T.; Kuś, W.; Długosz, A. et al.
Optimization and defect identification using distributed evolutionary algorithms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/