Engineering Applications of Artificial Intelligence


Wydawca Elsevier
ISSN 0952-1976
e-ISSN 1873-6769
Skrót Eng. Apll. Artif. Intel.
Impact Factor dla czasopisma 1.625 (od 2012)
1.962 (od 2013)
2.207 (od 2014)
2.368 (od 2015)
2.894 (od 2016)
2.819 (od 2017)
3.526 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
SNIP 1.677 (od 2017)
1.815 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 1702 Computer Science: Artificial Intelligence
2207 Engineering: Control and Systems Engineering
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bereta, M.; Burczyński, T.
Comparing binary and real-valued coding in hybrid immune algorithm for feature selection and classification of ECG signals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Burczyński, T.; Kuś, W.; Długosz, A. et al.
Optimization and defect identification using distributed evolutionary algorithms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/