Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions


Wariant tytułu Rozprawy Inżynierskie / Polska Akademia Nauk. Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych
Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN)
ISSN 0035-9408
Skrót Engng. Trans.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 37
poprzednie
12

Olszowski, Bogdan
Płaskie drgania swobodnie niepodpartych pierścieni kołowych. Część III, Formy jednoczęstościowych drgań swobodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1990
ISSN: 0035-9408
Olszowski, Bogdan
Płaskie drgania swobodnie niepodpartych pierścieni kołowych. Część 1. Częstość drgań własnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1989
ISSN: 0035-9408
Krzyś, Wiesław; Muc, Aleksander
Naprężenia cieplne powodowane niejednorodnym rozkładem temperatury na powierzchni płaszcza reaktora powłokowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1988
ISSN: 0035-9408
Foryś, Andrzej; Gajewski, Antoni
Parametryczna optymalizacja pręta lepkosprężystego ze względu na stateczność dynamiczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1987
ISSN: 0035-9408
Foryś, Anna; Gajewski, Antoni
Analiza i optymalizacja układu prętowego o zmiennych przekrojach w warunkach rezonansu wewnętrznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1984
ISSN: 0035-9408
Bochenek, Bogdan; Gajewski, Antoni
Jedno i dwumodalna optymalizacja ramy portalowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1982
ISSN: 0035-9408
Gaszyński, Jan; Kumaniecka, Anna
Consolidation of the visco-elastic half-space at mixed conditions of permeability of the boundary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1977
ISSN: 0035-9408
Arenicz, Ryszard; Gaszyński, Jan
Konsolidacja półprzestrzeni lepko-sprężystej z mieszanymi warunkami przepuszczalności brzegu jako zagadnienie płaskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1977
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie belki wspornikowej z materiału nieliniowego fizycznie obciążonej ciężarem własnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1976
ISSN: 0035-9408
Gaszyński, J.
Solution of certain systems of dual integral equations with Bessel kernels and its application in the theory of elasticity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1976
ISSN: 0035-9408
Szefer, Gwidon; Gaszyński, Jan
Konsolidacja półprzestrzeni lepkosprężystej obciążonej siłą skupioną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1975
ISSN: 0035-9408
Drąg, Barbara; Gajewski, Antoni
Optymalizacja kształtu pręta smukłego umieszczonego w strumieniu płynu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1974
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni; Palej, Rafał
Badanie stateczności i optymalizacja kształtu sprężyście utwierdzonego pręta rozciąganego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1974
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie sprężysto-plastycznego słupa przy ogólnym konserwatywnym zachowaniu się obciążenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1971
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni; Życzkowski, Michał
Optymalne kształtowanie pręta ściskanego siłą skierowaną do bieguna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1969
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni
Stateczność pewnych niepryzmatycznych i niejednorodnych prętów ściskanych siłą śledzącą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1966
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni; Życzkowski, Michał
Obliczanie sprężystej i sprężysto-plastycznej stateczności płyt kołowych o zmiennej sztywności metodą odwrotną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1965
ISSN: 0035-9408

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/