betaEuropean Journal of Mechanics. A, Solids


Wydawca Elsevier
ISSN 0997-7538
e-ISSN 1873-7285
Skrót Eur. J. Mech. A.-Solid.
Impact Factor dla czasopisma 1.904 (od 2013)
1.678 (od 2014)
2.453 (od 2015)
2.846 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2013)
40 (od 2014)
35 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Szuwalski, Krzysztof; Ustrzycka, Aneta
The influence of boundary conditions on optimal shape of annular disk with respect to ductile creep rupture time
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 1.904
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Borst, R. de; Pamin, Jerzy; Geers, M. G. D.
On coupled gradient-dependent plasticity and damage theories with a view to localization analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
Borst, R. de; Pamin, J.
Gradient plasticity in numerical simulation of concrete cracking
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Życzkowski, M.
Recent advances in optimal structural design of shells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/