European Journal of Mineralogy : EJM


Wydawca Schweizerbart Science Publishers
ISSN 0935-1221
e-ISSN 1617-4011
Skrót Eur. J. Mineral.
Impact Factor dla czasopisma 1.25 (od 2012)
1.506 (od 2013)
1.483 (od 2014)
1.464 (od 2015)
1.362 (od 2016)
1.19 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bartkowska, Joanna A.; Cisowski, Jan et al.
Magnetization and magnetic susceptibility of jadeite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/