Fundamenta Mathematicae


Wydawca Polish Academy of Sciences. Institute of Mathematics
ISSN 0016-2736
e-ISSN 1730-6329
Skrót Fund. Math.
Impact Factor dla czasopisma 0.529 (od 2012)
0.451 (od 2013)
0.441 (od 2014)
0.553 (od 2015)
0.609 (od 2016)
0.561 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
20 (od 2014)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
DOI 10.4064/fm
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Grzech, M.
On automorphisms of Boolean algebras embedded in P(omega)/fin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/