Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management


Wariant tytułu Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Wydawca Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia

De Gruyter
ISSN 0860-0953
e-ISSN 2299-2324
Skrót Gospod. Surowcami Min.
Impact Factor dla czasopisma 0.342 (od 2012)
0.632 (od 2013)
0.54 (od 2014)
0.567 (od 2015)
0.481 (od 2016)
0.4 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2015)
15 (od 2016)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
DOI 10.2478/gospo
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 9

Radomski, Piotr; Jarosiński, Andrzej; Madejska, Lucyna
Obtaining magnesium hydroxide of micro- or nanostructure on the basis of technical raw materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 0.54
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Obyrn, Kajetan d'; Klojzy-Karczmarczyk, Beata; Mazurek, Janusz
An analysis of the impact of a liqudated salt mine and an municipal landfill on the quality of the Malinówka stream water in the former Barycz mining area
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 0.54
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Jarosiński, Andrzej; Kozak, Adam; Żelazny, Sylwester
Utilization of solutions obtained after magnesium removal from sphalerite concentrates with spent electrolyte derived from winning of cathode zinc
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 0.632
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jarosiński, Andrzej ; Kozak, Adam; Żelazny, Sylwester ; Radomski, Piotr
Removal of magnesium from sphalerite concentrates by means of spent electrolyte deriving from the process of cathode zinc extraction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Impact Factor: 0.342
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz
Przybliżona ocena dynamicznej odporności niskiej zabudowy mieszkalnej w obszarze LGOM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Soliński, Ireneusz; Jesionek, Justyna; Solińska, Mieczysława et al.
Efekty ekologiczne współspalania biomasy z węglem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Pieczka, Adam; Gołębiowska, Bożena; Gołębiowski, Tomisław
Cynonośna mineralizacja polimetaliczna z Rędzin (Rudawy Janowickie, Dolny Śląsk). [Cz.] 1, Badania geofizyczne i geochemiczne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2006
Kowalski, Zygmunt; Żelazny, Sylwester; Włodarczyk, Bogusław
Koncepcja wykorzystania roztworów z odmagnezowania blendy w ZG Trzebionka S.A. do produkcji siarczanu magnezu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Jarosiński, Andrzej; Natanek, Wojciech
Potential use of chromium waste for production of keramsite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/