International Journal of Modern Physics. A, Particles and Fields, Gravitation, Cosmology


Wariant tytułu International Journal of Modern Physics A
Wydawca World Scientific Publishing
ISSN 0217-751X
e-ISSN 1793-656X
Skrót Int. J. Mod. Phys. A.
Impact Factor dla czasopisma 1.127 (od 2012)
1.086 (od 2013)
1.699 (od 2014)
1.799 (od 2015)
1.597 (od 2016)
1.291 (od 2017)
1.153 (od 2018)
1.486 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Klasyfikacja ASJC 3103 Physics and Astronomy: Astronomy and Astrophysics
3106 Physics and Astronomy: Nuclear and High Energy Physics
3107 Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Łuszczak, A.
D* meson production and [F2' cc-] in DIS at HERA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Modern Physics. A, Particles and Fields, Gravitation, Cosmology
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/