International Journal of Modern Physics. A, Particles and Fields, Gravitation, Cosmology


Wariant tytułu International Journal of Modern Physics A
Wydawca World Scientific Publishing
ISSN 0217-751X
e-ISSN 1793-656X
Skrót Int. J. Mod. Phys. A.
Impact Factor dla czasopisma 1.127 (od 2012)
1.086 (od 2013)
1.699 (od 2014)
1.799 (od 2015)
1.597 (od 2016)
1.291 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Łuszczak, A.
D* meson production and [F2' cc-] in DIS at HERA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/