betaInternational Journal of Modern Physics. A, Particles and Fields, Gravitation, Cosmology


Wariant tytułu International Journal of Modern Physics A
Wydawca World Scientific Publishing
ISSN 0217-751X
e-ISSN 1793-656X
Skrót Int. J. Mod. Phys. A.
Impact Factor dla czasopisma 1.086 (od 2013)
1.699 (od 2014)
1.799 (od 2015)
1.597 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Łuszczak, A.
D* meson production and [F2' cc-] in DIS at HERA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/