International Journal of Non-linear Mechanics


Wydawca Elsevier
ISSN 0020-7462
e-ISSN 1878-5638
Skrót Int. J. Nonlin. Mech.
Impact Factor dla czasopisma 1.345 (od 2012)
1.463 (od 2013)
1.977 (od 2014)
1.92 (od 2015)
2.074 (od 2016)
2.163 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2013)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Szuwalski, Krzysztof; Ustrzycka, Aneta
Optimal design of bars under nonuniform tension with respect to mixed creep rupture time
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Impact Factor: 1.345
Życzkowski, M.
Post-buckling analysis of non-prismatic columns under general behaviour of loading
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Muc, A.
Buckling and post-buckling behaviour of laminated shallow spherical shells subjected to external pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/