International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence


Wydawca World Scientific Publishing
ISSN 0218-0014
e-ISSN 1793-6381
Skrót Int. J. Pattern. Recogn.
Impact Factor dla czasopisma 0.562 (od 2012)
0.558 (od 2013)
0.669 (od 2014)
0.915 (od 2015)
0.994 (od 2016)
1.029 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
15 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Latała, Zbigniew; Wojnar, Leszek; Szydłowski, Lesław
Automatic analysis of echocardiographic video recordings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/