betaInternational Journal of Refrigeration


Wariant tytułu Revue Internationale du Froid
Wydawca Elsevier
ISSN 0140-7007
e-ISSN 1879-2081
Skrót Int. J. Refrig.
Impact Factor dla czasopisma 1.793 (od 2012)
1.702 (od 2013)
2.241 (od 2014)
2.291 (od 2015)
2.779 (od 2016)
3.233 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2014)
40 (od 2015)
SNIP 1.888 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
2215 Engineering: Building and Construction
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Młynarczyk, Przemysław; Cyklis, Piotr
The application of nozzles for the attenuation of volumetric compressor pressure pulsation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.233
Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Refrigerant boiling at low heat flux densities in vertical tubes with heat transfer enhancing fittings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 2.291
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cyklis, Piotr
Two stage ecological hybrid sorption-compression refrigeration cycle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 2.241
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Ł.
Rheological behaviour of low fraction ice slurry in pipes and pressure loss in pipe sudden contractions and expansions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.793
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malinowski, Paweł; Sułowicz, Maciej; Bujak, Janusz
Neural model for forecasting temperature in a distribution network of cooling water supplied to systems producing petroleum products
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niezgoda-Żelasko, Beata
Heat transfer of ice slurry flows in tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Momentum transfer of ice slurry flows in tubes, modelling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech
Momentum transfer of ice slurry flows in tubes, experimental investigation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Zalewski, Wojciech; Niezgoda-Żelasko, Beata; Litwin, Marek
Optimization of evaporative fluid coolers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Zalewski, Wojciech
Mathematical model of heat and mass transfer processes in evaporative condensers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1993
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/