Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
40 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 400
poprzednie
1 ... 1314151617181920
następne

Ziobroń, Władysław; Chudyba, Krzysztof
Ocena wytrzymałości betonu w świetle przepisów normowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Mendera, Zbigniew
Problemy harmonizacji polskiej normy projektowania konstrukcji stalowych z normą europejską
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Maciąg, Edward; Kuźniar, Krystyna
Wpływ elementów niekonstrukcyjnych na częstotliwość drgań własnych ścianowych budynków prefabrykowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Mendera, Zbigniew K.
Interakcyjne kryteria stateczności płyt i powłok metalowych w złożonych stanach naprężenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Ciesielski, Roman; Kawecki, Janusz; Maciąg, Edward; Stypuła, Krzysztof
Ocena diagnostyczna skutków wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Kawecki, Janusz
Obciążenia dynamiczne budowli i ich ujęcie w normach projektowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Jamroży, Zygmunt
O potrzebie i możliwościach wprowadzenia w polskim budownictwie betonów wysokowartościowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Stachowicz, Antoni; Sidwa, Maciej; Wojdyło-Wróbel , Jadwiga
O wykonywaniu projektów ofertowych zbiorników cylindrycznych z zastosowaniem systemu ekspertowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Broniewski, Tadeusz; Fiertak, Maria
Impregnacja przypowierzchniowa betonu jako metoda poprawy jego właściwości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Oruba, Rajmund; Ciesielski, Roman
Badanie doświadczalne wpływu uszkodzeń na sztywność i właściwości dynamiczne żelbetowych kominów przemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Murzewski, Janusz
Granice nośności stalowych układów prętowych. Przykłady obliczeń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Flaga, Andrzej; Gaczek, Mariusz; Kawecki, Janusz; Żurański, Jerzy Antoni
Współczesne kierunki badań w inżynierii wiatrowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Seruga, Teresa; Kańka, Stanisław
Współpraca ceramiki z piaskobetonem w prefabrykatach ściennych w świetle badań doświadczalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1993
ISSN: 0021-0315
Mendera, Zbigniew
[Recenzja]
Typ: recenzja
Data wydania: 1992
Furtak, Kazimierz
Naprężenia skurczowe w betonie warstwy uzupełniającej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1992
Flaga, Kazimierz
Współczesne tendencje w budowie mostów podwieszonych z betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1992
Seruga, Teresa; Stępień, Krzysztof
Prefabrykaty ścienne CERAMBET-B dla budownictwa mieszkaniowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1992
Furtak, Kazimierz
Współczesne betonowe mosty kolejowe w Europie Zachodniej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1992
Murzewski, Janusz
Granice nośności stalowych układów prętowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1992
Skoplak, Zbigniew
Niekonwencjonalne mosty belkowe średnich rozpiętości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1992

poprzednie
1 ... 1314151617181920
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/