Inżynieria Morska i Geotechnika


Wydawca IMOGEOR
ISSN 0867-4299
Skrót Inż. Mor. Geot.
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
6 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 6
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 8

Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Gleń, Monika
Szanse i zagrożenia dla budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Truty, Andrzej
[Recenzja]
Typ: recenzja
Data wydania: 2012
Gwóźdź-Lasoń, Monika; Łach, Karolina
Analiza parametrów geotechnicznych odpadów kopalnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Gwóźdź-Lasoń, Monika
Analiza MES zmian warunków ULS układu złożonego z: budynku usytuowanego w pobliżu krawędzi zbocza przydrożnego i podłoża gruntowego oraz modernizowanego obiektu drogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Truty, Andrzej
Modelowanie komputerowe w zagadnieniach interakcji konstrukcji z gruntem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Gaszyński, Jan
Modelowanie i analiza zagadnień geotechniki
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2003
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta
Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na charakterystykę geotechniczną gruntów stanowiących podłoże budowlane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
Nachlik, E.
Poszukiwanie skutecznej ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/