betaJournal of Applied Probability


Wydawca Applied Probability Trust
ISSN 0021-9002
e-ISSN 1475-6072
Skrót J. Appl. Probab.
Impact Factor dla czasopisma 0.69 (od 2013)
0.586 (od 2014)
0.665 (od 2015)
0.75 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Milian, A.
Transition probability density of a certain diffusion process concentrated on a finite spatial interval
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/