The Journal of Chemical Physics


Wydawca American Institute of Physics (AIP)
ISSN 0021-9606
e-ISSN 1089-7690
Skrót J. Chem. Phys.
Impact Factor dla czasopisma 3.164 (od 2012)
3.122 (od 2013)
2.952 (od 2014)
2.894 (od 2015)
2.965 (od 2016)
2.843 (od 2017)
2.997 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
SNIP 0.926 (od 2017)
0.969 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Usatenko, Z.
Erratum: “Monomer density profiles for polymer chains in confined geometries: Massive field theory approach” [J. Chem. Phys. 134, 024119 (2011)]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Impact Factor: 2.997
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Karbowniczek, Paweł
Note: Formation of the nematic splay-bend in two-dimensional systems of bow-shaped particles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 2.997
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Borówko, M.; Rżysko, W.; Sokołowski, S.; Sokołowski, Z.; Usatenko, Z.
Stretching tethered polymer chains: Density functional approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.122
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabor, Zbisław ; Nowak, Paweł ; Krzak, Małgorzata; Warszyński, Piotr
Effective diffusivity in transient state
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.122
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Karbowniczek, Paweł; Chrzanowska, Agnieszka
Nonequilibrium restructuring in two-dimensional Lennard-Jones system induced by a simple square start configuration
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hummelshøj, J. S.; Czekaj, I.; Datta, S. et al.
Density functional theory based screening of ternary alkali-transition metal borohydrides: A computational material design project
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Chrzanowska, Agnieszka
The Enskog-type theory of the velocity autocorrelations in the two-dimensional nematic of hard needles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/