Journal of the London Mathematical Society


Wydawca Oxford University Press
ISSN 0024-6107
e-ISSN 1469-7750
Skrót J. Lond. Math. Soc.
Impact Factor dla czasopisma 0.804 (od 2012)
0.884 (od 2013)
0.82 (od 2014)
0.872 (od 2015)
0.895 (od 2016)
0.892 (od 2017)
1.131 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Jelonek, Włodzimierz
Higher-dimensional Gray Hermitian manifolds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Jelonek, Włodzimierz
Self-duality and A-manifolds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/