Journal of the London Mathematical Society


Wydawca Oxford University Press
ISSN 0024-6107
e-ISSN 1469-7750
Skrót J. Lond. Math. Soc.
Impact Factor dla czasopisma 0.804 (od 2012)
0.884 (od 2013)
0.82 (od 2014)
0.872 (od 2015)
0.895 (od 2016)
0.892 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Jelonek, Włodzimierz
Higher-dimensional Gray Hermitian manifolds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Jelonek, Włodzimierz
Self-duality and A-manifolds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/