Journal of Magnetism and Magnetic Materials


Wydawca Elsevier
ISSN 0304-8853
e-ISSN 1873-4766
Skrót J. Magn. Magn. Mater.
Impact Factor dla czasopisma 1.826 (od 2012)
2.002 (od 2013)
1.97 (od 2014)
2.357 (od 2015)
2.63 (od 2016)
3.046 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2014)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Jaworska-Gołąb, T.; Baran, S.; Duraj, R.; Marzec, M.; Dyakonov, V.; Sivachenko, A.; Tyvanchuk, Yu.; Szymczak, H.; Szytuła, A.
New aspects of magnetocaloric effect in NiMn0.89Cr0.11Ge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 2.357
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dyakonov, V.; Ślawska-Waniewska, A.; Bazela, W.
Magnetic, resonance and transport properties of nanopowder ofnanopowder of La[0.7]Sr[0.3]MnO[3] manganites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Balli, M.; Zach, R. et al.
Magnetocaloric effect in ternary metal phosphides (Fe1-[x]Ni[x])2P
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Duraj, R.; Szytuła, A. et al.
Pressure effect on some magnetic properties of the [HfFe6Ge6]-type [ScMn6Sn5.45In0.55, YMn6Sn5.65In0.35] and [LuMn6Sn5.1In0.9] compounds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/