Journal of Magnetism and Magnetic Materials


Wydawca Elsevier
ISSN 0304-8853
e-ISSN 1873-4766
Skrót J. Magn. Magn. Mater.
Impact Factor dla czasopisma 1.826 (od 2012)
2.002 (od 2013)
1.97 (od 2014)
2.357 (od 2015)
2.63 (od 2016)
3.046 (od 2017)
2.683 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2014)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Jaworska-Gołąb, T.; Baran, S.; Duraj, R.; Marzec, M.; Dyakonov, V.; Sivachenko, A.; Tyvanchuk, Yu.; Szymczak, H.; Szytuła, A.
New aspects of magnetocaloric effect in NiMn0.89Cr0.11Ge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.357
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dyakonov, V.; Ślawska-Waniewska, A.; Bazela, W.
Magnetic, resonance and transport properties of nanopowder ofnanopowder of La[0.7]Sr[0.3]MnO[3] manganites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Balli, M.; Zach, R. et al.
Magnetocaloric effect in ternary metal phosphides (Fe1-[x]Ni[x])2P
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Duraj, R.; Szytuła, A. et al.
Pressure effect on some magnetic properties of the [HfFe6Ge6]-type [ScMn6Sn5.45In0.55, YMn6Sn5.65In0.35] and [LuMn6Sn5.1In0.9] compounds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/