Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering - Transcations of the ASME


Wydawca The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 0892-7219
e-ISSN 1528-896X
Skrót J. Offshore Mech. Arct.
Impact Factor dla czasopisma 0.506 (od 2012)
0.621 (od 2013)
0.57 (od 2014)
0.711 (od 2015)
0.993 (od 2016)
1.044 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Markiewicz, M.; Łętkowski, P.; Mahrenholtz, O.
Third-order hydrodynamic loads on an oscillating vertical cylinder in water
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1999
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/