Mechanika Teoretyczna i Stosowana


Wydawca Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics

PWN
ISSN 0079-3701
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, PWN
Skrót Mech. Teor. Stosow.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 38
poprzednie
12

Dindorf, Ryszard; Wołkow, Jerzy
Elektrohydrauliczny pulsator ciśnienia cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1992
ISSN: 0079-3701
Foryś, Anna
Internal resonance in a kinematically excited system of rods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1992
ISSN: 0079-3701
Sołkowski, Tadeusz
Metoda wyznaczania kształtu narzędzi dla osiowo-symetrycznych procesów obróbki plastycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1991
ISSN: 0079-3701
Gajewski, Antoni
Multimodal optimal design of structural elements (a survey)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1990
ISSN: 0079-3701
Chrzanowski, M.; Latus, P.
Limit analysis due to failure process in creep conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1990
ISSN: 0079-3701
Piechnik Stefan; Zaborski, Adam
Stress-assisted corrosion of reinforced concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1990
ISSN: 0079-3701
Muc, Aleksander
Basic equations of symmetric elastic-plastic deformations of an incomplete toroidal shell
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1985
ISSN: 0079-3701
Bochenek, Bogdan; Gajewski, Antoni
Jednomodalna i dwumodalna optymalizacja ściskanych prętów drgających
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1984
ISSN: 0079-3701
Bielski, Jan; Skrzypek, Jacek
Analiza stateczności procesu dużych odkształceń sprężystych powłoki cylindrycznej przy dwukierunkowym rozciąganiu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1984
ISSN: 0079-3701
Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie prętów ściskanych siłą skierowaną do bieguna przy potęgowym prawie fizycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1980
ISSN: 0079-3701
Okoński, Stanisław
Wgłębianie narzędzia z periodycznym zarysem klinowym w ośrodek plastyczny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1980
ISSN: 0079-3701
Albińska, Małgorzata; Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie belki wspornikowej, obciążonej siłami zewnętrznymi i ciężarem własnym, w warunkach pełzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1978
ISSN: 0079-3701
Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie wirującego pręta z uwzględnieniem nieliniowości fizycznej materiału
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1976
ISSN: 0079-3701
Trojnacki, Andrzej
Wpływ tarcia w przegubach na na przebieg wyboczenia pręta ściskanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1975
ISSN: 0079-3701
Gajewski, Antoni; Życzkowski, Michał
Wpływ jednoczesnego niejednorodnego tarcia wewnętrznego i zewnętrznego na stateczność układów niekonserwatywnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1972
ISSN: 0079-3701
Gajewski, Antoni
Pewne problemy optymalnego kształtowania pręta ściskanego siłą skierowaną do bieguna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1970
ISSN: 0079-3701
Gajewski, Antoni
Stateczność niepryzmatycznych prętów w strumieniu płynu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1969
ISSN: 0079-3701
Gajewski, Antoni
Zastosowanie rachunku zaburzeń w problemach stateczności płyt prostokątnych o zmiennej grubości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1967
ISSN: 0079-3701

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/