Philosophical Magazine


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1478-6435
e-ISSN 1478-6443
Skrót Philos. Mag.
Impact Factor dla czasopisma 1.596 (od 2012)
1.427 (od 2013)
1.825 (od 2014)
1.632 (od 2015)
1.505 (od 2016)
1.632 (od 2017)
1.855 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2014)
30 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
SNIP 0.848 (od 2017)
0.853 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Gondek, E.; Danel, A.; Kityk, I. V.
Star-burst 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline as chromophore for light-emitting diodes and photovoltaic devices
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Gondek, E.; Kityk, I. V.; Danel, A.
Single-layered photovoltaics based on cyano-substituted pyrazoloquinoline chromophores
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/