Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego


Wydawca Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Skrót Pr. Geogr. IGGP UJ
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
14 (od 2015)
14 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 14
DOI 10.4467/20833113PG
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Twardosz, Robert; Cebulska, Marta
Anomalnie wysokie miesięczne opady atmosferyczne w polskich Karpatach i na ich przedpolu (1881-2010)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wydania: 2014
ISSN: 1644-3586
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Twardosz, Robert; Cebulska, Marta
Zmienność czasowa najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich (1951-2005)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wydania: 2012
ISSN: 1644-3586
Twardosz, Robert; Cebulska, Marta
Periodical changes of precipitation and the number of precipitation days in Cracow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Data wydania: 2005
ISSN: 1644-3586
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/