Problemy Ocen Środowiskowych


Wydawca EKO-KONSULT Biuro Projektowo-Doradcze
ISSN 1507-0441
Skrót Probl. Ocen Środ.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bonenberg, Jacek; Twaróg, Bernard
OOS zespołu obiektów wodnych Solina-Myczkowce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/