Przegląd Biblioteczny


Wariant tytułu The Library Review
Wydawca Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)
ISSN 0033-202X
Skrót Prz. Bibl.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Górski, Marek M.
Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników : Międzynarodowa konferencja bibliotek naukowych (Kraków-Łopuszna, 16-18 maja 1995 r.)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Czerni, Józef
[Recenzja]
Typ: recenzja
Data wydania: 1988
Czerni, Józef
Model oddziału informacji naukowej w bibliotece szkoły wyższej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1966
Krzyżewski, Tadeusz
Bibliotekarz dyplomowany - fachowiec "do wszystkiego" czy specjalista? : artykuł dyskusyjny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1966
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/