Przegląd Kolejowy


Wydawca Kolejowa Oficyna Wydawnicza Spółka z o.o.
ISSN 1230-1337
Skrót Prz. Kolej.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 18

Obuchowicz, Bruno
Wzmacnianie podtorza maszyną AHM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 2000
Tułecki, Adam
Life cycle cost (LCC) - miarą efektywności pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1999
Tułecki, Adam
Środki transportu kolejowego do przewozu materiałów niebezpiecznych w świetle wymagań międzynarodowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1999
Gogoliński, Wiktor
Pomiary osi toru kolejowego z wykorzystaniem techniki satelitarnej GPS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1999
Obuchowicz, Bruno
Czynniki wpływające na realizację procesu naprawy głównej toru bezstykowego zestawem P-93
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1997
Czyczuła, Włodzimierz; Kopta, Tadeusz; Rudnicki, Andrzej
Rola kolei w alternatywnej polityce transportowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1997
Obuchowicz, Bruno; Strzeboński, Mieczysław
Zespoły do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1997
Tułecki, Adam
Tendencje kolejowych przewozów materiałów niebezpiecznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1997
Tułecki, Adam
Przewozy kolejowe ładunków niebezpiecznych relacji Wschód-Zachód
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1996
Grzyb, Andrzej; Skowron, Jacek
Przystosowanie lokomotyw spalinowych do elektrycznego ogrzewania pociągów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1996
Magiera, Jerzy
Pojazdy szynowe a ekologia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1996
Magiera, Jerzy
Ekonomika i ekologia w transporcie kolejowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1995
Romaniszyn, Zdzisław
Wózki napędne elektrycznych pojazdów szynowych do dużych prędkości jazdy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1995
Magiera, Jerzy
Krajowy tabor wagonowy w realizacji przewozów w perspektywie najbliższych lat
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1995
Romaniszyn, Zdzisław
Kolej z Krakowa do Zakopanego i jej tabor trakcyjny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1994
Chyba, Andrzej
Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1994
Romaniszyn, Zdzisław
Hamulce i hamowności szybkich pociągów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1993
Chyba, Andrzej; Kobylanka, Henryk; Kobiela, Zygmunt
Zdalnie sterowane lokomotywy manewrowe na bocznicach kolejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Kolejowy
Data wydania: 1993
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/