Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.15199/62
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 353
poprzednie
1 ... 131415161718

Tabiś, Bolesław; Żukowski, Witold
Wpływ hydrodynamiki strumienia reakcyjnego na wskaźniki technologiczne pirolitycznego otrzymywania tetrafluoroetylenu z difluorochlorometanu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1992
Jarosiński, Andrzej; Kijkowska, Regina; Kowalczyk, Jerzy; Mazanek, Czesław; Mikołajczyk, Tadeusz; Pawłowska-Kozińska, Danuta
Ocena możliwości bezpośredniej utylizacji fosfogipsu otrzymywanego podczas wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą półwodzianową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1991
Ogonowski, Jan
Aktywność katalizatorów Mo-Mg w reakcji utleniającego odwodornienia n-butanu do butadienu-1,3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1991
Ogonowski, Jan
Aktywność wieloskładnikowych katalizatorów tlenkowych w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1991
Borowiec, Zdzisław; Porzycka-Semczuk, Krystyna
Metody wyznaczania katalitycznej aktywności kompleksów zawierających chlorek glinu w reakcjach alkilacji benzenu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1991
Borowiec, Zdzisław; Frączek, Kazimierz; Chrapek, Tadeusz
Otrzymywanie nośnika węglowodorowego do specjalnych preparacji włókienniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1991
Borowiec, Zdzisław; Frączek, Kazimierz ; Chrapek, Tadeusz
Otrzymywanie rozpuszczalnika naftowego do offsetowych farb graficznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1991
Skrzypek, Jerzy; Berezowski, Marek; Lachowska, Maria; Moroz, Henryk; Hetmańczyk, Jan; Grabiński, Czesław; Nowak, Paweł; Skop, Marian
Intensyfikacja produkcji metanolu w wyniku wzbogacania gazu syntezowego w dwutlenek węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1990
ISSN: 0033-2496
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
German, Krzysztof; Rakoczy, Jan
Termodynamiczna analiza termicznego chlorowania odpadów z produkcji chlorku winylu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1984
Balcerzak, Wojciech
Matematyczny model procesu elektrochemicznego utleniania fenolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1983
ISSN: 0033-2496
Gajewski, Franciszek; Ogonowski, Jan; Rakoczy, Jan; Rutkowski, Kazimierz
Chloroliza mieszaniny chloropochodnych C1-C2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1983
Łyszczarczyk, Ewa; Rakoczy, Jan; Gajewski, Franciszek
Alkilowanie toluenu metanolem w fazie gazowej na wodorowo-manganowych formach zeolitu Y
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1977
Gajewski, Franciszek ; Rakoczy, Jan
Redukcja akroleiny do alkoholu allilowego przez wymianę wodoru z cykloheksanolem w fazie gazowej na katalizatorze MgO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1975

poprzednie
1 ... 131415161718© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/