Reviews on Advanced Materials Science


Wydawca Russian Academy of Sciences. Institute of Problems of Mechanical Engineering
ISSN 1606-5131
e-ISSN 1605-8127
Skrót Rev. Adv. Mater. Sci.
Impact Factor dla czasopisma 1.017 (od 2012)
1.287 (od 2013)
1.161 (od 2014)
1.245 (od 2015)
2.5 (od 2016)
2.172 (od 2017)
1.828 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Gamrat, K.; Wieczorek-Ciurowa, K.; Oleszak, D.
Cu-Al/Al2O3 cermet synthesized by reactive ball milling of CuO-Al system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reviews on Advanced Materials Science
Data wydania: 2008
Zieba, Ł.; Jaglarz, J.; Dąbrowski, M.; Duraj, R.; Cisowski, J.; Jurusik, J.
Surface topography investigations of TiN layers on different substrates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reviews on Advanced Materials Science
Data wydania: 2007
Jaglarz, Janusz; Zięba, Łukasz; Cisowski, Jan; Jurusik, Jan
Optical properties of steel surfaces subjected to mechanical polishing, etching and oxidation processing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reviews on Advanced Materials Science
Data wydania: 2004
Jaglarz, Janusz; Cisowski, Jan; Jurusik, Jan ; Domański, Marian
Reflectance studies of polyazomethine thin films
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reviews on Advanced Materials Science
Data wydania: 2004
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/