Russian Journal of Organic Chemistry


Wariant tytułu Žurnal Organičeskoj Himii
Wydawca Springer
ISSN 1070-4280
e-ISSN 1608-3393
Uwagi Instytucja sprawcza: Rossijskaâ Akademija Nauk
Skrót Russ. J. Org. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.513 (od 2012)
0.675 (od 2013)
0.658 (od 2014)
0.76 (od 2015)
0.603 (od 2016)
0.655 (od 2017)
0.751 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Barański, A.; Lyubimtsev, A.
AM1 study of possible ways of formation of 1,3-diiminoisoindoline
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
Lyubimtsev, Alexey V.; Barański, A.
AM1 study of the reaction of phthalodinitrile and its substituted derivatives with lithium methoxide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1998
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/