Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych


Wariant tytułu Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Wydawca Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
ISSN 0079-354X
Skrót Spraw. Pos. Komis. Nauk. PAN Krak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 685
poprzednie
12345678 ... 35
następne

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Problemy ładu przestrzennego w polskich uzdrowiskach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Heczko-Hyłowa, Ewa
Informacja o projektach ReUrban i LE:NOTRE, realizowanych w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2004
ISSN: 0079-354X
Gaczoł, Tomasz
Wpływ procesu wentylacji na rozwiązania architektoniczne. Rozwiązania bryłowe w aspekcie urbanistycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Pętecka, Ewa
Znak czasu - park wodny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Bogdanowski, Janusz
Wnętrze jako podstawa percepcji przestrzeni w kompozycji i projektowaniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Sikora-Guniewska, Anna
Szanse i zagrożenia przemian dawnych obszarów przemysłowych u progu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Boratyński, Andrzej
Skutki funkcjonowania ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku w kształtowaniu przestrzeni w ostatnim 10-leciu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Radziewanowski, Zbigniew
Paradygmat złożoności, jego rola w określaniu zasad gospodarowania przestrzenią miast i regionów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Bogdanowski, Janusz
Parę słów o dawnym Zakładzie Planowania i Ochrony Krajobrazu, a potem Samodzielnej Katedrze Teorii Architektury Krajobrazu i Kompozycji Ogrodowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Schneider-Skalska, Grażyna
Kształtowanie wnętrz mieszkaniowych na przykładzie szwedzkich realizacji ostatnich latach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Myczkowski, Zbigniew
Percepcja krajobrazu w świetle filozoficznych przemyśleń Anzelma Gruna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Bartkowicz, Barbara
Uwarunkowania, tendencje i kierunki przeobrażeń przestrzennych w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Dębowski, Jacek; Kram, Dorota; Radoń, Marcin
Systemy kominowe we współczesnym budownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Blazy, Rafał
Znaczenie ogródków działkowych we współczesnym życiu miasta i problem ich transformacji w obliczu przemian gospodarczo-ekonomicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Radziewanowski, Zbigniew
Kultura – architektura, wzajemne relacje i ich współczesne uwarunkowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Petelenz, Marcin
Wykorzystanie formy, materiału i koloru dachów dla integracji zespołów zabudowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Byrdy, Czesław
Wpływ zastosowania nowych materiałów na konstrukcje płaskich stropodachów pełnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Środulska-Wielgus, Jadwiga
Studia widoczności jako podstawa projektowania zadrzewień maskujących twierdz XIX w. oraz jako zasada ich ochrony
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Mełges, Hubert
Rozważania nad problemem kształtowania przestrzeni wiejskiej w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Kaczmarska, Elżbieta
Kondycja uzdrowisk w Polsce u progu integracji z Unią Europejską
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X

poprzednie
12345678 ... 35
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/