Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych


Wariant tytułu Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Wydawca Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
ISSN 0079-354X
Skrót Spraw. Pos. Komis. Nauk. PAN Krak.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 685
poprzednie
123456789 ... 35
następne

Tarajko, Justyna
W poszukiwaniu straconego koloru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Kosiński, Wojciech
Wrażliwość mozartowska i beethovenowska a wizualizacja architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Ciesielski, Roman
Reologiczna redystrybucja naprężeń w trzonach żelbetowych wież i kominów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Siedlecki, Bogdan
Wykorzystanie energii alternatywnej jako czynnik rozwoju ekonomicznego inwestycji w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Dębowski, Jacek; Kram, Dorota; Lupa, Artur; Radoń, Marcin; Ryś, Kinga
Termomodernizacja – metoda lekka-mokra a inne technologie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Gleń, Włodzimierz
Zmiany przeznaczenia terenów – nowe motywacje i mechanizmy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Pawlak, Anna
Zmiana jakości i funkcjonowania zdegradowanego obszaru miasta na przykładzie Suchej Beskidzkiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Środulska-Wielgus, Jadwiga
Zadrzewienia maskujące Twierdzy Kraków jako element tworzenia współczesnego krajobrazu miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Radziewanowski, Zbigniew
Kryterium postępu w architekturze i urbanistyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Łuczyńska-Bruzda, Maria
"Fac quod vides", czyli "aby czynić, trzeba widzieć"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Kosiński, Wojciech
Warowność i zieleń miasta kanwą rozwoju turystyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Walkowski, Andrzej
Uwarunkowania systemowe i marketingowe projektowania inwestycji komercyjnych. Architektura supermarketów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Forczek-Brataniec, Urszula
Kompozycja drogi w krajobrazie otwartym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Böhm, Aleksander
Percepcja a partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Byrdy, Aleksander
Zalety stropów zespolonych na blachach fałdowych w porównaniu z tradycyjnymi stropami żelbetowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Pawłowska, Krystyna
Percepcja jako przedmiot nauczania na kierunku Architektura Krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Dziedzic, Bogdan
Strzecha XXI wieku na tle uwarunkowań prawno-urbanistycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Hrehorowicz-Nowak, Hanna
Problem stagnacji w rozwoju małych miasteczek w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej, na wybranych przykładach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Kuchta, Zygmunt
Aktualny stan i postulaty uporządkowania przestrzeni wybranych osiedli wiejskich gmin Krzeszowice i Trzebinia w województwie małopolskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X
Kusionowicz, Teresa
Problem wilgotności powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-354X

poprzednie
123456789 ... 35
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/