Journal of Vibration and Acoustics


Wydawca The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 1048-9002
e-ISSN 1528-8927
Skrót J. Vib. Acoust.
Impact Factor dla czasopisma 1.268 (od 2012)
1.147 (od 2013)
1.128 (od 2014)
1.169 (od 2015)
1.692 (od 2016)
1.777 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cyklis, Piotr
Advanced techniques for pressure pulsations modeling in volumetric compressor manifolds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bogacz, R.; Szolc, T.; Irretier, H.
An application of torsional wave analysis to turbogenerator rotor shaft response
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/