Transport Miejski i Regionalny : TMiR = Urban and Regional Transport


Wariant tytułu Transport Miejski i Regionalny
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
ISSN 1732-5153
Skrót Transp. Miej. Reg.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 141
123456 ... 8
następne

Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra; Szczygieł, Aneta
Analiza wykorzystania przepustowości terminalu pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie z uwzględnieniem standardów jakości obsługi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Bryniarska, Zofia; Daniel, Klaudia
Analiza funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego podczas trwania remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Figura, Małgorzata; Solecka, Katarzyna
Ocena miejskiego transportu publicznego w Krakowie i Oświęcimiu przez osoby starsze i niepełnosprawne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Banet, Krystian
Porównanie wpływu temperatury powietrza na funkcjonowanie miejskich wypożyczalni rowerowych w Krakowie i Nowym Jorku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Banet, Krystian
Ruch rowerowy jako element zrównoważonej mobilności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Bryniarska, Zofia; Pashkevich, Anton; Pulawska-Obiedowska, Sabina; Żakowska, Lidia
Plany równości szansą na wyrównywanie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn w inżynierii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Binkowska, Wioletta; Pashkevich, Anton
Problematyka czasu pracy kierowców w transporcie drogowym: przepisy, kary, dalsze kierunki rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Kucharski, Rafał; Mielczarek, Justyna; Drabicki, Arkadiusz; Szarata, Andrzej
Metoda aktualizacji modelu podróży z wykorzystaniem macierzy przemieszczeń telefonów komórkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Drabicki, Arkadiusz; Szarata, Andrzej; Kucharski, Rafał
Analiza symulacyjna postulowanych zmian w ciągu III oraz II obwodnicy Krakowa i ich oddziaływania na układ drogowy miasta pod kątem potencjalnego zjawiska ruchu wzbudzonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Pyzik, Michał; Drabicki, Arkadiusz; Bauer, Marek; Szarata, Andrzej
Makrosymulacyjny model transportowy miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Banet, Krystian
Koncepcja poprawy dostępności transportowej i powiązań przestrzennych na przykładzie kampusu uniwersyteckiego Kortowo w Olsztynie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Waloska, Martyna; Nosal Hoy, Katarzyna
Analiza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Bryniarska, Zofia; Gacek, Karolina
Wykorzystanie planerów podróży jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Kapski, Denis; Pashkevich, Anton; Volynets, Aleksandra
Estimation of the traffic flow parameters based on the processing of navigation data on the vehicles movement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Parkitny, Waldemar
Analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Opolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Faron, Aleksandra
Relacje pomiędzy planowaniem rozwoju struktury zabudowy miasta a systemem transportowym na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Faron, Aleksandra
Wpływ dostępności pieszej oraz lokalizacji przystanku kolejowego na jego potencjał pasażerski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Faron, Aleksandra
Granice strefy płatnego parkowania w kontekście lokalizacji przystanków kolei aglomeracyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Banet, Krystian; Szarata, Andrzej
Zasadność rozwoju sieci tramwajowej na przykładzie Częstochowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Nosal Hoy, Katarzyna
Czynnik płci w zachowaniach komunikacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7

123456 ... 8
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/