Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 0209-2646
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Skrót Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2014)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
0 (od 2014)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 80
1234
następne

Domański, Tomasz
Probabilistyczna ocena nośności dwucietych połączeń w konstrukcjach drewnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Gaca, Stanisław
Badania naukowe i ich rola w przekształcaniu sieci drogowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Kawecki, Janusz; Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Prognozowanie wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach przy projektowaniu dróg przechodzących przez małe miejscowości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Tracz, Tomasz; Śliwiński, Jacek
Wpływ stanu wilgotnościowego betonu na jego przepuszczalność
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Bauer, Marek
Ocena warunków przejazdu autobusów po wydzielonych pasach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Magiera, Janusz; Pater, Sebastian; Neupauer, Krzysztof
Instalacja hybrydowa z odnawialnymi źródłami energii pracująca na Ukrainie w formie laboratorium na odległość
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Maślak, Mariusz; Snela, Małgorzata
Temperatura krytyczna ramy stalowej z malejącą w pożarze sztywnością węzłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Kęsek, Zbigniew
Nowe tendencje w projektowaniu a rozwój zrównoważony
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Kupiec-Hyła, Danuta
Współczesne holenderskie kierunki kreacji architektonicznej inwestycji mieszkaniowych związanych z wodą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Zalewski, Wojciech
Pompa ciepła powietrze-woda z parowaczem typu "sopel lodu"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Radosz, Stanisław; Tracz, Marian
Lokalizacja zabudowy względem dróg w aspekcie ochrony przed hałasem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad
Trwałość zmęczeniowa połączeń warstw asfaltowych w badaniach laboratoryjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Stojek, Małgorzata
Zastosowanie falowych funkcji kształtu w zagadnieniach propagacji fal – przegląd metod
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Kobylarczyk, Justyna
Ocena jakości środowiska mieszkaniowego małego miasta a wspólczesne zagrożenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Kieć, Mariusz
Wpływ typu zabudowy na bezpieczeństwo ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Nowak, Katarzyna; Rojewska-Warchał, Małgorzata
Wpływ przeszklenia i modernizacji budynku sakralnego na zyski słoneczne i komfort cieplny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Woźniak, Krystian
Kryterium hałasu w projektowaniu wjazdów z drogi do ekranowej zabudowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2012
ISSN: 0209-2646
Kwiecień, Arkadiusz; Kuboń, Piotr; Zając, Bogusław
Weryfikacja doświadczalna hipersprężystego modelu polimeru na przykładzie badań złącza podatnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Maślak, Mariusz; Łukacz, Marcin
Normowa ocena nośności stalowych belek z falistym środnikiem uogólniona na przypadek pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Kwiecień, Arkadiusz; Latus, Paweł
Wpływ miary odkształcenia rozciąganego polimeru na parametry modelu reologicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/