Chemical Society Reviews


Wydawca Royal Society of Chemistry
ISSN 0306-0012
e-ISSN 1460-4744
Skrót Chem. Soc. Rev.
Impact Factor dla czasopisma 24.892 (od 2012)
30.425 (od 2013)
33.383 (od 2014)
34.09 (od 2015)
38.618 (od 2016)
40.182 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 50 (od 2012)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 50
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Baláž, Peter; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna et al.
Hallmarks of mechanochemistry: from nanoparticles to technology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 50
Impact Factor: 30.425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/