Budownictwo Rolnicze


Wydawca Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne (PWRiL)
ISSN 0324-8674
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Butelski, Kazimierz
Stara idea – nowa przyszłość
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1989
ISSN: 0324-8674
Petelenz, Marcin
Projektować dla regionu – poszukiwanie metod (część III)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1984
ISSN: 0324-8674
Petelenz, Marcin
Projektować dla regionu – poszukiwanie metod (część II)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1984
ISSN: 0324-8674
Petelenz, Marcin
Projektować dla regionu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1983
ISSN: 0324-8674
Petelenz, Marcin
Budynek o zwiększonym programie użytkowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1980
ISSN: 0324-8674
Petelenz, Marcin
System zabudowy dla terenów podgórskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1980
ISSN: 0324-8674
Krawecki, Janusz; Petelenz, Marcin
Budynek mieszkalny dla obszarów o zagrożeniu powodziowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1979
ISSN: 0324-8674
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/