Cement Wapno Gips


Wydawca Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Wiążących
ISSN 0008-8897
Uwagi Instytucja sprawcza: Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Wiążących
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 25
12
następne

Śliwiński, Jacek; Zych, Teresa
Czynniki kształtujące trwałość fibrobetonów z matrycą cementową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1994
Rawicki, Zygmunt
Badania fraktograficzne struktury betonów ciężkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1994
Ostrowski, Czesław; Wzorek, Zbigniew
Powstawanie roztworów stałych w układzie CaO-P205-SO3-H2O
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1994
Ostrowski, Czesław; Czajewski, Henryk
Właściwości fizyczne plastycznych zaczynów i związanych zapraw cementowych. Cz. 2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1993
Śliwiński, Jacek
[Recenzja]
Typ: recenzja
Data wydania: 1992
Jarosiński, Andrzej
Otrzymywanie anhydrytu z fosfogipsu apatytowego metodą kwaśną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1992
Ostrowski, Czesław
Dobór surowców do wytwarzania klinkieru belitowo-siarczanoglinianowego oraz jego wpływ na właściwości spoiw gipsowo-cementowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1992
Rawicki, Zygmunt
Wpływ stosunku wodno-cementowego na pękanie betonu ciężkiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1992
Ostrowski, Czesław
Nowe tworzywa gipsowo-cementowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1992
Fiertak, Maria; Śliwiński, Jacek
Współczynnik filtracji w badaniach betonów cementowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1992
Ostrowski, Czesław; Czajewski, Henryk
Właściwości fizyczne plastycznych zaczynów i związanych zapraw gipsowo-cementowych. Część 1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1992
Ostrowski, Czesław; Czamarska, Danuta
Badania kinetyki wydzielania ciepła w procesach hydratacji gipsu półwodnego i minerałów klinkierowych z dodatkami gipsu półwodnego i dwuwodnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1991
Rawicki, Zygmunt
Ciężkie mieszanki betonowe o dużej ciekłości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1991
Furtak, Kazimierz
Wytrzymałość eksploatacyjna betonu w ujęciu strukturalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1991
Janowski, Zbigniew; Płachecki, Marian
Wpływ czynników materiałowych i konstrukcyjnych na sztywność żelbetowych stropów gęstożebrowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1991
Parzniewski, Zbigniew
Wkład prof. zw. dra inż. Władysława Muszyńskiego w rozwój Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych [Politechniki Krakowskiej]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1991
Flaga, Kazimierz
Naprężenia własne termiczne "makro" w elementach i konstrukcjach z betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1991
Ziobroń, Władysław
Normowe kryteria oceny jednorodności wytrzymałościowej betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1991
Ostrowski, Czesław
Otrzymywanie anhydrytu II z fosfogipsu przy zastosowaniu wsadu piecowego w postaci brykietów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1991
Bobulska-Pacek, Irena
Pełzanie betonu w warunkach niskich temperatur
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cement Wapno Gips
Data wydania: 1991

12
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/