Architekt


Wydawca Krakowskie Towarzystwo Techniczne
ISSN 0860-8784
Skrót Architekt
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kadłuczka, Andrzej
Restauracja i modernizacja Teatru Miejskiego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/