Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Automatyka


Wariant tytułu Scientific Bulletins of the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy Automatics
Wydawca PWN
ISSN 0454-4773
Skrót Zesz. Nauk. AGH, Autom.
Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Autom.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Łozowicka-Stupnicka, Teresa
Ocena ryzyka i zagrożeń ekologicznych w procesach realizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1993
Łozowicka-Stupnicka, Teresa
Strukturalizacja wiedzy dla systemu doradczego gospodarki odpadami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
Oprzędkiewicz, Janusz
Optymalizacja poziomu niezawodności w systemach CIM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/