Technologia Wody


Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki
ISSN 2080-1467
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 36
12
następne

Łomińska-Płatek, Dominika
Substancje humusowe zawarte w ściekach i osadach ściekowych oraz możliwości ich wykorzystania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2019
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: nie
Potaczek, Krzysztof; Dąbrowski, Wojciech
Zwalczanie Legionelli w instalacjach ciepłej wody w szpitalnictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2019
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: nie
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara; Pasieka, Grzegorz
Istotne zjawiska, które powinny być wzięte pod uwagę podczas projektowania stacji uzdatniania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2019
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: nie
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara; Pasieka, Grzegorz
Uwagi na temat badań laboratoryjnych i pilotowych dla potrzeb uzdatniania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2019
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: nie
Dąbrowski, Wojciech; Shifeng, Kong
Korzyści i konsekwencje budowy największego sztucznego zbiornika świata
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2018
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Kubala, Marek; Czaplicka, Anna
Hierarchiczna analiza skupień jako narzędzie analizy danych środowiska wodnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2017
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Dąbrowski, Wojciech
Zmiany ukształtowania odpływów rzek wywołane zbiornikami wodnymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2017
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Dąbrowski, Wojciech
Zmiękczanie wody pitnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2017
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Czaplicka, Anna; Lodowska, Jolanta
Kryteria oceny toksyczności środowiska wodnego w bioteście wykorzystującym synchroniczną hodowlę glonów Chlorella vulgaris
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2016
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Czaplicka, Anna; Iwanejko, Ryszarda; Szostak, Anna
Ocena ryzyka związanego z eutrofizacją wód Zbiornika Goczałkowickiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Baczyński, Tomasz
Skażenie gruntów i osadów dennych przez DDT – aktualność problemu w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara
Poważny brak danych o przyczynach zanieczyszczeniach rzek i kąpielisk
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Siuta, Tomasz
Numeryczny model pola przepływu w dolnym stanowisku przelewu u-kształtnego w planie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Kotulska, Agata; Draus, Krzysztof; Czaplicka, Anna; Ślusarczyk, Zbigniew; Szostak, Anna
Cynk w środowisku wodnym Zbiornika Goczałkowice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Siuta, Tomasz
Multi-modelowe podejście do krótkoterminowej prognozy hydrologicznej w oparciu o sztuczne sieci neuronowe (SSN)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Zymon, Wiesław
Analiza stosowanych metod szybkiego mieszania w trakcie koagulacji zanieczyszczeń wód
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Anielak, Anna M.
Usuwanie żelaza i manganu z wody. Teoria i praktyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2015
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Kryłów, Małgorzata
Występowanie i obieg substancji stosowanych w środkach higieny osobistej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2014
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Siuta, Tomasz
Obliczenia numeryczne i analiza pola przepływu w dolnym stanowisku stopnia wodnego Dwory na rzece Wiśle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2014
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Siuta, Tomasz
Analiza dwuwymiarowego pola przepływu w celu jakościowej oceny stabilności koryta głównego i bulwaru niskiego odcinka rzeki Wisły w rejonie Wawelu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technologia Wody
Data wydania: 2014
ISSN: 2080-1467
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0

12
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/