Energetyka


Wariant tytułu Energetyka : problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia COSiW SEP
ISSN 0013-7294
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
4 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Porada, Zbigniew; Rejmer, Marek
LED-owe źródła światła w oświetleniu zewnętrznym a właściwości oka ludzkiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energetyka
Data wydania: 2017
ISSN: 0013-7294
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Majewski, Karol; Grądziel, Sławomir
Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energetyka
Data wydania: 2015
ISSN: 0013-7294
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Witkowski, Karol; Grądziel, Sławomir
Wpływ współspalania biomasy na stopień efektywności cieplnej rur RHII dla kotła OP-380
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energetyka
Data wydania: 2013
ISSN: 0013-7294
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Trojan, Marcin; Taler, Dawid
Metoda oceny zanieczyszczenia popiołem przegrzewaczy kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energetyka
Data wydania: 2013
ISSN: 0013-7294
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Kowal, Andrzej; Taler, Dawid
Metody pomiaru obciążenia cieplnego komór paleniskowych kotłów parowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energetyka
Data wydania: 2012
ISSN: 0013-7294
Jaremkiewicz, Magdalena
Identyfikacja nieustalonej temperatury przepływającego płynu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energetyka
Data wydania: 2011
ISSN: 0013-7294
Łopata, Stanisław; Kwintowski, Kamil
Czujniki pojemnościowe w kontroli pełzania wysokoprężnych rurociągów parowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energetyka
Data wydania: 2006
ISSN: 0013-7294
Łopata, Stanisław
Doświadczenia z badań cieplnych warunków pracy przegrzewaczy pary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energetyka
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/