Environmental Science and Technology


Wariant tytułu Environmental Science & Technology
Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0013-936X
e-ISSN 1520-5851
Skrót Environ. Sci. Technol.
Impact Factor dla czasopisma 5.257 (od 2012)
5.481 (od 2013)
5.33 (od 2014)
5.393 (od 2015)
6.198 (od 2016)
6.653 (od 2017)
7.149 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2012)
45 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Krochmal, Dariusz ; Górski, Ludwik
Determination of nitrogen dioxide in ambient air by use of a passive sampling technique and triethanolamine as absorbent
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/