Koks Smoła Gaz


Wydawca WG-H [Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze]
ISSN 0023-2823
Uwagi Instytucja sprawcza: Wydaw. Górniczo-Hutnicze, NOT SIGMA (od 1980 r.)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Węgiel, Jerzy; Machowska, Halina; Srzednicka, Elżbieta
Badania wpływu zawartości niektórych substancji mineralnych w węglu kamiennym na reaktywność otrzymywanego koksu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
Banak-Tabkowska, Janina; Tomaszkiewicz-Potępa, Anna
Związki nasycone w prasmole z instalacji pilotowej IChW do otrzymywania paliwa formowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1991
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/