Scanning Microscopy


Wydawca Scanning Microscopy International (SMI)
ISSN 0891-7035
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Wieczorek-Ciurowa, K.; Sivonen, S. J.; Kokkonen, P.
An approach to solid phase identification in a Ca-S-O system by quantitative energy dispersive X-ray microanalysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scanning Microscopy
Data wydania: 1992
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/